top of page

Neem de stap: volg een cursus

Neem de stap: je hebt een (dure) spiegelreflex- of systeem camera en je gebruikt die alleen maar op de automaat? Zonde, want je kunt zoveel meer uit het apparaat halen. Laat mij je leren hoe dat werkt. Vooral als je​​ belangstelling hebt voor het fotograferen van mensen. En laat je niet afschrikken door de noodzakelijke fototechnische know how. Ik heb jaren gewerkt als leraar en onderwijsadviseur in het beroepsonderwijs en heb geleerd hoe met de juiste begeleiding de beginnend fotograaf juist de als complex beschouwde taken als uitdagend kan zien en met succes kan uitvoeren en daarvan bijzonder veel leert! Leren is doen, maar ook (en vooral) nadenken over het doen.

Mijn cursussen zijn grotendeels gericht op het uitvoeren van interessante opdrachten. Mijn taak is het om daarbij de juiste ingrediënten aan te dragen. Door naar bronnen te verwijzen, door vragen te stellen die je (weer) op weg helpen. Schrik daar niet van, ik vind wel dat het leren ‘veilig’ moet blijven, ik laat je niet met je taak verlegen zitten. Mijn opvatting is wel dat je als cursist niet te gauw moet denken dat taken ‘te complex’ zijn. Mochten de fotografische opdrachten als complex worden ervaren, dan is dat een teken dat er van mijn kant meer hulp nodig is. Fotografie leer je ‘al doende’. Maar niet door zomaar in het wilde weg aan de gang te gaan. ‘Al doende’ houdt in dat je een beeld hebt van wat je gaat uitvoeren. Je maakt (met mijn hulp) een plan van aanpak voordat je aan de gang gaat. Tijdens de uitvoering zorg ik ervoor dat je de kennis kunt verwerven die je op dat moment nodig hebt, dat je uitleg krijgt bij de vaardigheden die je op dat moment zou moeten toepassen.

Ik houd de cursusgroep klein om te kunnen leren en werken op bovengenoemde wijze. Ook om de betrekking tussen de cursist en mijzelf goed te houden. De cursist acht ik niet alleen betrokken bij het leerproces, maar ook bij de inhoud van wat geleerd wordt. Al vanaf het eerste begin houd ik in het oog dat het de bedoeling is de lens te richten op mensen. Uiteindelijk zelfs op indringende wijze. Dat vraagt van de fotograaf vaak een subtiele vorm van openheid, inlevend vermogen, verfijnde mores en aanmoedigingskracht. In de ontwikkeling daarvan volg ik de cursist ook graag van nabij in het reflecteren op ervaringen. In mijn cursussen gaat het inderdaad over de camera, maar eigenlijk meer nog over jou (als fotograaf).


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page