over de cursussen

 

Vraag naar prijzen en data: ha_photography@kpnmail.nl of lees de blog op deze site.

 

De Bergense fototuin (cursussen in Bergen - NH)

 

Samen met Willeke Alkema (zie: www.willekealkemafotografie.com) geef ik in Bergen (NH) in de maanden oktober - december 2017 een cursus fotografie voor beginners. Doel van deze cursus is het vergroten van enthousiasme in het maken van foto's die gezien mogen worden. Groot genoeg om een goede opmaat te zijn voor bijvoorbeeld  een vervolgcursus portretfotografie.

In de Bergense fototuin komen we met een kleine groep (4 - 6 deelnemers) samen voor 5 bijeenkomsten van 2 uur (om de 14 dagen). De eerste bijeenkomst is een introductie waarin onder meer de keuze voor een geschikte camera wordt behandeld. Daarna worden in vier avondbijeenkomsten de beginselen van serieuze fotografie behandeld. Zowel Willeke als ik nemen jarenlange onderwijservaring mee in een zorgvuldige didactische begeleiding. Doordat we met z'n tweeën zijn, kunnen we vrijwel één op één begeleiden met veel praktijk (leren door te doen). De cameratechnische aspecten worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke, er is veel aandacht voor inhoudelijke en creatieve aspecten van het beeld: compositie, het gebruik van licht, perspectief, e.a.    

In de cursusprijs (die we hebben kunnen beperken tot € 99,-- p.p.) is een uitgebreide handleiding inbegrepen, met name geschikt voor hen die ten aanzien van bepaalde aspecten meer de diepte willen ingaan en daar in cursusverband (persoonlijke) uitleg bij willen. Aan het eind van de bijeenkomsten wordt van ieder het meest aansprekende resultaat op fine art papier afgedrukt. In de hoop dat dit een  aanzet wordt voor de opbouw van een boeiend persoonlijk portfolio. Zie voor meer informatie onze folder (PDF-formaat)

De Gelderse fotokamer

(cursussen in Hoevelaken, 6 km buiten Amersfoort)

Ik geef in Hoevelaken één op één of in klein groepsverband cursussen (portret)fotografie voor hen die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van hun spiegelreflex- of systeemcamera. Mijn jarenlange ervaring in het beroepsonderwijs heeft mij geleerd hoe ik de leerstof en -praktijk effectief kan aanpassen bij voorgaand leren en vooral bij de leerbehoefte van de cursist. De cursussen zijn modulair opgebouwd: module 1 gaat naadloos over in module 2, etc. Een uitgebreide, speciaal op de inhoud van de cursus geschreven handleiding is bij elke module inbegrepen.


Creativiteit en vooral mensgerichtheid zijn een pre om te beginnen aan de cursussen. Alsook goede moed om er iets van te maken, ook buiten de bijeenkomsten om in de vorm van thuisopdrachten. Er kan worden gestart op beginners-niveau, waarbij ik ervan uitga dat de cursist juist vanwege de aanschaf van een spiegelreflex- of systeemcamera niet helemaal blanco staat tegenover de fotografie. Wat ik hoop te bereiken is dat de cursisten voldoende enthousiast worden voor de materie, dat zij ook willen gaan investeren in de opbouw van een (al dan niet bescheiden) studio thuis om daar de mogelijkheden te benutten in meerdere betekenissen nieuw licht op hun favoriete subject te werpen. 

 

 

Focus op portretfotografie

 

Van alle genres in de fotografie is de portretfotografie wel het meest koninklijke: de mens 'sprekend' in beeld brengen, het is vanouds in alle kunstvormen wel de meest beoefende en aansprekende intentie geweest. Bij een portret denken we allereerst aan een weergave van iemands hoofd of buste. Maar ook een voorstelling van een persoon in 'full body' of een groep wordt portret genoemd. In de cursussen leer je portretten van allerlei aard te maken. Mijn streven is om je te leren iemands persoonlijkheid zo goed mogelijk te 'vangen'. Voor meer gevorderden streef ik naar Indringende portretfotografie, waarbij je leert doordringen tot meer dan de oppervlakte van een ander. In module 3 ga ik nog verder: specifiek voor (levens)partners geef ik een unieke cursus in het fotograferen van elkaars intimiteit, waarmee de fotografie een geheel nieuwe dimensie aan je relatie kan geven.

 

 

"There are many teachers who could ruin you. Before you know it you could be a pale copy of this teacher or that teacher. You have to evolve on your own."


Berenice Abbott (July 17, 1898 – December 9, 1991)