aanmelden

 

Stuur een emailbericht naar ha_photography@kpnmail.nl  en vermeld daar de volgende gegevens:

 

Gewenste cursus: ........................................................, beginnend op: ............................

Naam: ............................................................................................................. (m/v)

Adres: .............................................................................................................

Woonplaats en postcode: ...............................................................................

Niveau: ............................................. (beginner, enigszins ervaren, ervaren)

Merk en type camera: ......................................................................................................

Emailadres: ........................................................... Telefoonnummer: .............................

Eventuele opmerkingen: ...................................................................................................

U krijgt na aanmelding zo spoedig mogelijk bericht of plaatsing mogelijk is. Na bericht van plaatsing graag het cursusgeld te voldoen op mijn ING-rekening: 

 

NL23 INGB 0006 4565 08 t.n.v. HENK AALBERTS PHOTOGRAPHY

 

 

De Bergense Fototuin